Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 17/GM-UBND
Ngày ban hành: 12/02/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 12/02/2020
UBND huyện tổ chức họp bàn, thống nhất số liệu phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:17.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]296.41 Kb

Nội dung trích yếu :
UBND huyện tổ chức họp bàn, thống nhất số liệu phục vụ xây dựng báo cáo chính trị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020-2025


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công