Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 12/GM-UBND
Ngày ban hành: 03/02/2020
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 03/02/2020
Tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; bàn kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; thông qua cơ chế điều hành phát triển Kt-XH và dự toán thu chi n
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:12.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]309.79 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức cuộc họp để nghe báo cáo tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; bàn kế hoạch triển khai đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020; thông qua cơ chế điều hành phát triển Kt-XH và dự toán thu chi ngân sách năm 2020


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công