Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 948/UBND-VX
Ngày ban hành: 06/12/2019
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 06/12/2019
V/v đề xuất nội dung hỗ trợ hoàn thành đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 8.4.
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:De xuat ho tro hoan thanh theo tiêu chí so 8.4. mdoc.signed.signed.signed.pdf[ Tải về ]490.89 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v đề xuất nội dung hỗ trợ hoàn thành đáp ứng yêu cầu tiêu chí số 8.4.


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công