Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 939/UBND-NC
Ngày ban hành: 03/12/2019
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 03/12/2019
Chương trình làm việc của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tại huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:939.UBND-NC.signed.pdf[ Tải về ]950.75 Kb

Nội dung trích yếu :
Chương trình làm việc của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga tại huyện


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch