Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 933/UBND-TH
Ngày ban hành: 28/11/2019
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 28/11/2019
Huy động, quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp trên địa bàn huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:933.UBND-TH.signed.pdf[ Tải về ]1.46 Mb

Nội dung trích yếu :
Huy động, quản lý, sử dụng các loại quỹ, khoản đóng góp trên địa bàn huyện


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch