Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 02/TB-TĐB
Ngày ban hành: 06/11/2019
Người ký: Zơrâm Bê
Ngày hiệu lực: 06/11/2019
Lịch giám sát công tác tuyên truyền và thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017 và NĐ 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi tra dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn xã Lăng, Atiêng, Dang
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Thông bao TGS.pdf[ Tải về ]361.53 Kb
File thứ 2:TB.pdf[ Tải về ]595.89 Kb

Nội dung trích yếu :
Lịch giám sát công tác tuyên truyền và thực hiện Luật Lâm nghiệp năm 2017 và NĐ 99/2010/NĐ-CP về chính sách chi tra dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn xã Lăng, Atiêng, Dang


 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch