Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Giấy mời
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 215/GM-UBND
Ngày ban hành: 31/10/2019
Người ký: Alăng Arấy
Ngày hiệu lực: 31/10/2019
Tổ chức kiểm tra định kỳ kết quả thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:215.GM-UBND.signed.pdf[ Tải về ]837.19 Kb

Nội dung trích yếu :
Tổ chức kiểm tra định kỳ kết quả thực hiện sắp xếp, ổn định dân cư theo Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND, Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND của HĐND tỉnh năm 2019


 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch