Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: HĐND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 68/TB-UBND
Ngày ban hành: 22/08/2019
Người ký: Phùng Thị Dung
Ngày hiệu lực: 22/08/2019
Thời gian giám sát của HĐND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:68.TB-HĐND.signed.pdf[ Tải về ]561.09 Kb

Nội dung trích yếu :
Thời gian giám sát của HĐND huyện về triển khai thực hiện Quyết định 2663/QĐ-UBND ngày 26/7/2016 của UBND tỉnh ban hành Bộ tiêu chí "Khu dân cư NTM kiểu mẫu" trên địa bàn tỉnh


 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính công