Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 69/KH-UBND
Ngày ban hành: 08/08/2019
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 08/08/2019
Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 098-CT/TW của BBT TW Đảng (khóa XI)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:69.KH-UBND.signed.pdf[ Tải về ]2.92 Mb

Nội dung trích yếu :
Thực hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 22/01/2019 của BBT về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 098-CT/TW của BBT TW Đảng (khóa XI)


 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch