Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 523/UBND-TH
Ngày ban hành: 23/07/2019
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 23/07/2019
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:523.UBND.TH.signed.pdf[ Tải về ]1.83 Mb

Nội dung trích yếu :
Báo cáo đánh giá hiệu quả hoạt động bộ máy tham mưu, giúp việc BCĐ Chương trình MTQG xây dựng NTM


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch