Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 506/UBND-VX
Ngày ban hành: 17/07/2019
Người ký: Bhling Mia
Ngày hiệu lực: 17/07/2019
V/v triển khai thực hiện Công văn số 3624/UBND-KSTTHC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Công khai, giải quyet TTHC.signed.signed.pdf[ Tải về ]420.84 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v triển khai thực hiện Công văn số 3624/UBND-KSTTHC ngày 25/6/2019 của UBND tỉnh Quảng Nam


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch