Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 423/UBND-TH
Ngày ban hành: 14/06/2019
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 14/06/2019
V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban HĐND huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:Chuan_bi_noi_dung_phuc_vu_hoi_nghi_giao_ban_HDN 1.pdf[ Tải về ]548.55 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v chuẩn bị nội dung phục vụ Hội nghị giao ban HĐND huyện


 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch