Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 416/UBND-KT
Ngày ban hành: 12/06/2019
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 12/06/2019
V/v báo cáo các tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác BTGPMT và công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm trên địa bàn huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:CV BC ton tai vuong mac BTGPMT 1.signed.pdf[ Tải về ]539.6 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v báo cáo các tồn tại vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện công tác BTGPMT và công tác lập kế hoạch sử dụng đất hằng năm trên địa bàn huyện


 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch