Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 321/UBND-TH
Ngày ban hành: 15/05/2019
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 15/05/2019
V/v triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:321.UBND-TH.signed.pdf[ Tải về ]2.38 Mb

Nội dung trích yếu :
V/v triển khai thực hiện dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc CT MTQG giảm nghèo bền vững 2016-2020


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính côngChương trình, Kế hoạch