Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 20/KH-UBND
Ngày ban hành: 14/03/2019
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 14/03/2019
Thực hiện NQ số 20-NQ/TW và NQ số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII)
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:20.KH-UBND.signed.pdf[ Tải về ]2.31 Mb

Nội dung trích yếu :
Thực hiện NQ số 20-NQ/TW và NQ số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của BCH Trung ương Đảng (khóa XII)


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công