Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: HĐND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 25/KH-HĐND
Ngày ban hành: 06/03/2019
Người ký: Nguyễn Văn Việt
Ngày hiệu lực: 06/03/2019
Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:25.KH-HĐND.pdf[ Tải về ]736.9 Kb

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực hiện Chương trình giám sát năm 2019 của Ban Pháp chế HĐND huyện


Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

 

Tin mới

Thông báo

    
    
    

Phần mềm Hành chính công

Thông tin - Thông báo