Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 06/KH-UBND
Ngày ban hành: 17/01/2019
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 17/01/2019
Triển khai tập huấn hệ thống phần mềm: Q-Office, Hành chính công, Chữ ký số và bàn giao Chứng thư số chuyên dùng, phần mềm Hành chính công
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:06.KH-UBND.signed.pdf[ Tải về ]3.02 Mb

Nội dung trích yếu :
Triển khai tập huấn hệ thống phần mềm: Q-Office, Hành chính công, Chữ ký số và bàn giao Chứng thư số chuyên dùng, phần mềm Hành chính công


Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

Thông tin - Thông báo