Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 10/UBND-VX
Ngày ban hành: 09/01/2019
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 09/01/2019
V/v thực hiện Thông báo số 489/TB-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:10.UBND-VX.signed.pdf[ Tải về ]9.54 Mb

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện Thông báo số 489/TB-UBND ngày 21/12/2018 của UBND tỉnh Quảng Nam


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công