Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: UBND-TH
Ngày ban hành: 07/01/2019
Người ký: Lê Hoàng Linh
Ngày hiệu lực: 07/01/2019
V/v cung cấp hồ sơ, chứng từ và kinh phí để thanh quyết toán dự án trồng rừng thay thế diện tích rừng phngf hộ, sản xuất chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 2
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:04.UBND-TH.signed.pdf[ Tải về ]699.26 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v cung cấp hồ sơ, chứng từ và kinh phí để thanh quyết toán dự án trồng rừng thay thế diện tích rừng phngf hộ, sản xuất chuyển mục đích sử dụng để xây dựng công trình thủy điện Sông Bung 2


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công