Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 11/UBND-VX
Ngày ban hành: 09/01/2019
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 09/01/2019
V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và già đình năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:11.ubnd-vx.signed.pdf[ Tải về ]1.78 Mb

Nội dung trích yếu :
V/v thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm công tác xây dựng đời sống văn hóa cơ sở và già đình năm 2019


Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

 

Tin mới

Thông báo

    
    
    

Phần mềm Hành chính công

Thông tin - Thông báo