Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 03/TB-UBND
Ngày ban hành: 07/01/2019
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 07/01/2019
Danh mục thủ tục hành chính thuộc tẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:03.TB-UBND.signed.pdf[ Tải về ]20.69 Mb

Nội dung trích yếu :
Danh mục thủ tục hành chính thuộc tẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp xã và Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận TN&TKQ huyện


Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

 

Tin mới

Thông báo

    
    
    

Phần mềm Hành chính công

Thông tin - Thông báo