Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 02/UBND-TH
Ngày ban hành: 03/01/2019
Người ký: Phạm Thành Hưng
Ngày hiệu lực: 03/01/2019
V/v cung cấp thông tin phục vụ lập danh bạ điện thoại năm 2019
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:02.UBND-TH.signed.pdf[ Tải về ]997.75 Kb

Nội dung trích yếu :
V/v cung cấp thông tin phục vụ lập danh bạ điện thoại năm 2019


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công