Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Loại văn bản: Công văn
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 816/UBND-VX
Ngày ban hành: 03/12/2018
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 03/12/2018
V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lao động du lịch trên địa bàn huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:816.UBND-VX.signed.pdf[ Tải về ]23.88 Mb

Nội dung trích yếu :
V/v xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng lao động du lịch trên địa bàn huyện


Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

 

Tin mới

    
    

Phần mềm Hành chính công

Thông tin - Thông báo