Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 197/KH-UBND
Ngày ban hành: 08/11/2018
Người ký: Arất Blúi
Ngày hiệu lực: 08/11/2018
Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:197.KH-UBND.signed.pdf[ Tải về ]1.53 Mb

Nội dung trích yếu :
Triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường vai trò của người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu số" trên địa bàn huyện


 

Tin mới

Văn bản mới

    
    
    

Phần mềm Hành chính công