Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Loại văn bản: Thông báo
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 49/QĐ-HĐND
Ngày ban hành: 05/11/2018
Người ký: Zơrâm Ka Gió
Ngày hiệu lực: 05/11/2018
Phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn giám sát
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:49.QĐ-HĐND.pdf[ Tải về ]962.59 Kb

Nội dung trích yếu :
Phân công nhiệm vụ các thành viên Đoàn giám sát


Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

 

Tin mới

Thông báo

    
    
    

Phần mềm Hành chính công

Thông tin - Thông báo