Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Văn bản

Loại văn bản: Kế hoạch
Cơ quan ban hành: UBND Huyện Tây Giang
Số/Ký hiệu: 21/KH-HĐND
Ngày ban hành: 05/11/2018
Người ký: Z'râm Ka Gió
Ngày hiệu lực: 05/11/2018
Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND huyện
Còn hiệu lực
Các tập tin đính kèmDung lượng
File thứ 1:21.KH-HĐND.pdf[ Tải về ]1.43 Mb

Nội dung trích yếu :
Giám sát chuyên đề 6 tháng cuối năm 2018 của Ban Dân tộc HĐND huyện


Chính quyền điện tử

Giới thiệu chung

Tra cứu văn bản

 

Tin mới

Thông báo

    
    
    

Phần mềm Hành chính công

Thông tin - Thông báo