Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Ating Với, đại biểu HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

Người đăng: Nguyễn Thành Long Ngày đăng: 13:56 | 02/06 Lượt xem: 488

 
TIỂU SỬ TÓM TẮT

CỦA ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

HUYỆN TÂY GIANG  KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021-2026


- Họ và tên thường dùng: ATING VỚI

- Họ và tên khai sinh: ATING VỚI

- Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1973.                 Giới tính: Nam.

- Quốc tịch: Chỉ có 01 quốc tịch là quốc tịch Việt Nam và không trong thời gian thực hiện thủ tục xin gia nhập quốc tịch quốc gia khác.

- Quê quán: Xã Avương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Nơi ở hiện nay: Thôn Aréc, xã Avương, huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam.

- Số CMND: 205787619; Ngày cấp: 23/8/2011; Nơi cấp: Công an tỉnh Quảng Nam.

- Dân tộc: Cơtu.          Tôn giáo: Không.

- Trình độ giáo dục phổ thông: 12/12.

- Chuyên môn, nghiệp vụ: Đại học Luật.

- Lý luận chính trị: Trung cấp Lý luận chính trị - hành chính.

- Ngoại ngữ: Tiếng Anh B.

- Nghề nghiệp, chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Avương.

- Nơi làm việc: Đảng ủy xã Avương.

- Ngày vào Đảng Cộng sản Việt Nam: 22/11/1995; Ngày chính thức: 22/11/1996.

- Trúng cử đơn vị số 1

[Trở về]

Các tin cũ hơn: