Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tăng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại

Người đăng: Nguyễn Thành Long Ngày đăng: 9:22 | 17/10 Lượt xem: 113

 Các bước  Trình tự   Bộ phận giải quyết  Thời gian 
 Quy trình thực hiện  Ghi chú
 1  2  3  5 6
Bước 1  Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Nội vụ 
Tiếp nhận hồ sơ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Nội vụ


02 giờ làm việc  Công chức tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND cấp huyện hoặc bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Phòng Nội vụ kiểm tra, hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, lưu trữ hồ sơ điện tử và chuyển  về Phòng Nội vụ


 
 
 
 
Bước 2 Tiếp nhận tại Phòng Nội vụ trình điều phối
Văn thư Phòng Nội vụ

02 giờ làm việc  Văn thư Phòng Nội vụ trình lãnh đạo Phòng điều phối hồ sơ sau đó chuyển hồ sơ theo điều phối của Lãnh đạo Phòng
Bước 3  Điều phối
Lãnh đạo Phòng Nội vụ  02 giờ làm việc Lãnh đạo Phòng Nội vụ điều phối hồ sơ đến bộ phận thực hiện công việc (chuyên viên thực hiện)
Bước 4 Xử lý, trình phê duyệt tại Phòng Nội vụ
 Chuyên viên Phòng Nội vụ

14,5 ngày   Chuyên viên xử lý hồ sơ trình lãnh đạo Phòng ký trình UBND cấp huyện phê duyệt.
Bước 5  Phát hành Tờ trình
Văn thư Phòng Nội vụ

02 ngày  Vào số, đóng dấu, ban hành Tờ trình trình UBND cấp huyện
Bước 6 Trình UBND cấp huyện
Văn phòng UBND huyện
 02 giờ làm việc Văn phòng UBND huyện kiểm tra trình ký
 
Bước 7  Phê duyệt Lãnh đạo UBND cấp huyện 01 ngày   Lãnh đạo UBND cấp huyện thẩm định và ký ban hành
 
Bước 8
Ban hành quyết định của UBND cấp huyện, chuyển kết quả cho Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc Phòng Nội vụ   Văn thư Văn phòng UBND cấp huyện
04 giờ làm việc   Vào số, đóng dấu, ban hành Quyết định của UBND cấp huyện chuyển cho công chức biệt phái của Phòng Nội vụ tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả hoặc Phòng Nội vụ
 
Bước 9
 
Bàn giao kết quả thủ tục hành chính
 Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc Phòng Nội vụ

01 ngày   In giấy khen, giấy công nhận các danh hiệu thi đua, đóng dấu, bỏ khung; xác nhận trên phần mềm đã có kết quả; bàn giao kết quả cho bộ phận trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện hoặc Phòng Nội vụ
 
 Thời gian giải quyết   20  ngày làm việc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: