Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Thông báo tổ chức quyên góp ngoài địa bàn một xã nhưng trong địa bàn một huyện, thị xã, thành phố thuộc của cơ sở tin ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc

Người đăng: Nguyễn Thành Long Ngày đăng: 8:55 | 17/10 Lượt xem: 99

 Các bước  Trình tự   Bộ phận giải quyết  Thời gian 
 Quy trình thực hiện  Ghi chú
 1  2  3  5 6
Bước 1  Tiếp nhận hồ sơ 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

Ngay sau khi Phòng Nội vụ nhận được thông báo hợp lệ  Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận, Công chức theo dõi TTHC tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 
 
 
 
Bước 2 Điều phối hồ sơ 

Trưởng bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

  Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện điều phối hồ sơ đến Phòng Nội vụ. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ chuyển cán bộ chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo xem xét kết quả giải quyết.
Bước 3  Phê duyệt
Lãnh đạo Phòng Nội vụ
  Công chức trình kết quả. Lãnh đạo Phòng phê duyệt kết quả
Bước 4 Ban hành kết quả

 Văn thư
   Công chức chuyển kết quả cho Văn thư vào sổ văn bản, ban hành kết quả và lưu trữ.
Bước 5  Chuyển kết quả

Công chức

  Công chức chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.
Bước 6 Kết quả Bộ phận tiếp nhận thông báo  và trả kết quả cấp huyện

Trả kết quả cho cá nhân, tổ chức tôn giáo
 

 

 

 
 Thời gian giải quyết     ngày làm việc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: