Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Đề nghị giáng đạo ngoài địa bàn phụ trách, cơ sở Tôn giáo, địa điểm hợp pháp đã đăng ký có quy mô tổ chức ở một huyện

Người đăng: Nguyễn Thành Long Ngày đăng: 11:09 | 16/10 Lượt xem: 141

 Các bước  Trình tự   Bộ phận giải quyết  Thời gian 
 Quy trình thực hiện  Ghi chú
 1  2  3  5 6
Bước 1  Tiếp nhận hồ sơ 
Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện

01 ngày  Hồ sơ nộp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện tiếp nhận, Công chức theo dõi TTHC tiếp nhận, kiểm tra, hướng dẫn vào sổ hồ sơ, lập phiếu luân chuyển chuyển hồ sơ. Nếu hồ sơ không đạt yêu cầu lập phiếu hướng dẫn và trả hồ sơ.

 
 
 
 
Bước 2 Điều phối hồ sơ 

Trưởng bộ phận tiếp nhận  hồ sơ và trả kết quả cấp huyện

01 ngày  Trưởng bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện điều phối hồ sơ đến Phòng Nội vụ. Lãnh đạo Phòng Nội vụ xem xét hồ sơ chuyển cán bộ chuyên môn phụ trách thẩm định hồ sơ 
Bước 3  Thẩm định hồ sơ

Công chức phụ trách
17 ngày  Công chức tiếp nhận hồ sơ tiến hành giải quyết hồ sơ theo trình tự thực hiện TTHC đã phê duyệt, tham mưu gửi văn bản lấy ý kiến các cơ quan liên quan. Nếu hồ sơ không đảm bảo để thẩm định, chuyên viên dự thảo văn bản trả hồ sơ và nêu rõ lý do.
Bước 4 Tổng hợp, trình kết quả


 Công chức phụ trách
02 ngày   Công chức tiến hành tổng hợp dự thảo văn bản, lập phiếu trình,  tham mưu văn bản trả hồ sơ nếu hồ sơ không đạt yêu cầu.
Bước 5  Ký trình phê duyệt

Trưởng Phòng Nội vụ

01 ngày  Công chức trình kết quả ký nháy công văn trả hồ sơ. 
Bước 6 Kiểm trả kết quả Lãnh đạo Phòng Nội vụ
 02 ngày Công chức chuyển hồ sơ cho Lãnh đạo Phòng  kiểm tra và trình lãnh đạo UBND cấp huyện ban hành kết quả.
 
Bước 7  Phê duyệt Lãnh đạo UBND cấp huyện 01 ngày   Lãnh đạo ký duyệt kết quả.
 
Bước 8
Phát hành kết quả   Bộ phận Văn thư 01 ngày   Bộ phận văn thư của UBND cấp huyện vào sổ công văn đi, ban hành văn bản, chuyển kết quả cho Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện.
 
Bước 9
 
 Trả kết quả  Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả cấp huyện
   Trả kết quả cho tổ chức tôn giáo
 
 Thời gian giải quyết   27  ngày làm việc

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: