Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN MỚI

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 11:14 | 05/08 Lượt xem: 6143

alt 6 tháng đầu năm 2009, Đảng bộ huyện đã kết nạp 56 đảng viên mới đạt 80% chỉ tiêu cả năm, tăng 38,57% so với cùng kỳ năm 2008. Có 20/34 tổ chức cơ sở Đảng làm tốt công tác phát triển đảng viên mới, nhất là Đảng ủy các xã: Anông, Lăng, Dang và Chi bộ Phòng Tư pháp. Số đảng viên mới kết nạp là nữ có 19 đồng chí, chiếm tỷ lệ 33,93%; dân tộc ít người có 29 đồng chí, chiếm tỷ lệ 51,79%; đoàn viên TNCSHCM có 48 đồng chí, chiếm tỷ lệ 85,71%. Độ tuổi bình quân của đảng viên mới kết nạp là 25 tuổi. Trình độ học vấn: Tiểu học có 02 đồng chí, chiếm tỷ lệ 3,57%; Trung học cơ sở có 08 đồng chí, chiếm 14,29%, Trung học phổ thông có 46 đồng chí, chiếm tỷ lệ 82,14%.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: