Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 11:12 | 05/08 Lượt xem: 47316

          Tiếp theo các chủ đề được triển khai trong các năm 2007, 2008, 2009; toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta học tập chuyên đề “Nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân”. Để tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động năm 2009, Ban Chỉ đạo 06

Huyện uỷ đã xây dựng Kế hoạch số 10-KH/BCĐ06 ngày 26/6/2009 về triển khai, quán trịêt, học tập chuyên đề tư tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đến toàn thể cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân trong huyện học tập. Đến nay, đã có 100% tổ chức cơ sở Đảng triển khai, học tập. Mỗi cán bộ, đảng viên, công chức sau khi học tập đang viết bản thu hoạch và đăng ký nội dung hành động cụ thể nhằm phát huy ưu điểm, khắc phục thiếu sót, thể hiện ý thức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân trên cương vị, chức trách được giao. Đồng thời mỗi chi bộ, cơ quan, đơn vị góp ý kiến với bản đăng ký của mỗi cá nhân và chương trình, kế hoạch thực hiện của đơn vị.

     Thời hạn hoàn thành bài thu hoạch và hội nghị đóng góp ý kiến: Đối với các Chi, Đảng bộ, các cơ quan, đơn vị hướng dẫn cán bộ, đảng viên, công chức viết bài thu hoạch cá nhân và tổ chức hội nghị tại Chi bộ, Đảng bộ và các cơ quan, đơn vị để đóng góp ý kiến vào bài thu hoạch xong trước ngày 15/8/2009.

                                                                                                    Kim Huệ

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: