Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Huyện ủy Tây Giang tổ chức Hội nghị Huyện ủy mở rộng lần thứ 18, khóa XIV.

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 11:03 | 05/08 Lượt xem: 3908

  Hội nghị được tổ chức trong 02 ngày 07-08/7/2009 đã đánh giá tình hình các altmặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2009 và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2009; tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đào tạo và sử dụng cán bộ dân tộc ít người;  sơ kết 03 năm về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/HU của Huyện  ủy về nâng cao chất lượng  hoạt động của đội ngũ cán bộ từ huyện đến cơ sở; sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU của Tỉnh ủy về phát triển Quảng Nam thành tỉnh công nghiệp. Đồng thời, tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề: “Tư

 tưởng và tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng hết sức phụng sự Tổ quốc,  phục vụ nhân dân” và quán triệt Chỉ thị 34-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường cuộc đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trong 6 tháng đầu năm 2009, tình hình kinh tế - xã hội của huyện vẫn ổn định, tiếp tục duy trì được nhịp độ phát triển trên tất cả các lĩnh vực, giá trị sản xuất (GTSX) toàn xã hội ước đạt hơn 43.500 triệu đồng, tăng 10,53% so với cùng kỳ năm trước. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng và tích cực, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ có bước phát triển đáng kể. Giá trị sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và xây dựng ước đạt 5.660 triệu đồng, tăng 32,07% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 10.625 triệu đồng, tăng 29,89% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu ngân sách Nhà nước ước thực hiện 84.000 triệu đồng, đạt 71% KH, tổng chi ngân sách Nhà nước ước thực hiện 60.000 triệu đồng, đạt 51% KH. Tổng thu các loại thuế trên địa bàn huyện là 1.200 triệu đồng, đạt 60 % dự toán pháp lệnh. Lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ, các chính sách xã hội được thực hiện tốt, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Hoạt động của hệ thống chính trị được củng cố và tăng cường. Tình hình tư tưởng trong nhân dân cơ bản ổn định. Cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và các phong trào thi đua yêu nước ngày càng đi vào đời sống xã hội.

Thảo luận tại hội nghị các đại biểu đã đánh giá cao những mặt đã làm được trong 6 tháng qua, đồng thời tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị quyết 06 của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân và nông thôn; chất lượng giáo dục còn ở mức thấp, tỉ lệ học sinh đỗ tốt nghiệp THPT thấp nhất tỉnh (16,07%); công tác khám và điều trị bệnh cho nhân dân ở tuyến cơ sở còn yếu, tình trạng vi phạm an toàn giao thông có chiều hướng gia tăng, trong 6 tháng đầu năm đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông (tăng 02 vụ so với cùng kỳ năm trước), làm chết 01 người; Công tác xây dựng Đảng có mặt còn yếu kém, một số tổ chức Đảng chưa phát huy tốt vai trò hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở, công tác kiểm tra, giám sát của cấp ủy và cơ sở triển khai còn chậm, chưa đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra…

6 tháng cuối năm 2009, Huyện uỷ tập trung cao độ mọi nỗ lực, phấn đấu duy trì tăng trưởng kinh tế bền vững, giữ vững ổn định chính trị. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, với quyết tâm cao để hoàn thành 100% các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đảng bộ huyện đã đề ra, trong đó tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển kinh tế - xã hội nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2009-2020 theo Nghị quyết 30a/2008/NQ-CP về Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vững đối với 61 huyện nghèo; đầu tư cho nông nghiệp để đảm bảo an ninh lương thực tại chỗ, chỉ đạo quyết liệt thực hiện Nghị quyết số 06 của Huyện ủy về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; tập trung giải quyết trong giải phóng mặt bằng, tái định cư và sản xuất cho nhân dân vùng lòng hồ thủy điện Tr’hy,  đẩy nhanh tiến độ các chương trình, dự án, công trình còn chậm hoặc chưa triển khai trong 6 tháng đầu năm 2009, đồng thời thực hiện tốt công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng cường các biện pháp đảm bảo quốc phòng - an ninh, đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, chống tham nhũng; chủ động và thường xuyên thực hiện tốt công tác cảnh báo trong nhân dân, đặc biệt là ở các vùng có nguy cơ cao về sạt lở đất, đá và những vùng dễ xảy ra lũ quét; đảm bảo các mặt hàng hóa, lương thực, thực phẩm thiết yếu phục vụ nhân dân trong mùa mưa bão, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu đói trong nhân dân.

          Tiến hành tổ chức Đại hội thể dục, thể thao lần thứ I năm 2009, Đại hội đoàn  kết các dân tộc, Lễ hội Mừng lúa mới và Hội trại Thanh niên năm 2009 trang trọng, thiết thực, an toàn và tiết kiệm. Đẩy mạnh công tác quảng bá, giới thiệu về mảnh đất và con người Tây Giang.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên gắn với đổi mới hoạt động của các tổ chức chính trị-xã hội; tiếp tục rà soát, đánh giá, sắp xếp, bố trí hợp lý và tăng cường quản lý, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành trên địa bàn huyện. Đặc biệt, là đội ngũ cán bộ ở cơ sở, đội ngũ giáo viên, cán bộ kỹ thuật và y tế,...

                                                                                   Công Thuật

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: