Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

BCH Đảng bộ Tây Giang ban hành quy định:”Những điều đảng viên không được làm”

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 11:02 | 05/08 Lượt xem: 3776

        Để tăng cường kỷ cương, kỷ luật của Đảng và giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng, tính tiên phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, đi đôi với việc thực hiện Quy định số 115-QĐ/TW ngày 07/12/2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm, Huyện uỷ Tây Giang đã ban hành Quy định số 02-QĐ/HU ngày 02/6/2009 về những điều cán bộ, đảng viên huyện Tây Giang không được làm. Quy định gồm có 09 điều với những nội dung phù hợp với tình hình thực tế của huyện nhà. Hiện nay UBKT Huyện uỷ đang xây dựng văn bản hướng dẫn cụ thể thực hiện Quy định này

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: