Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

BTV Huyện ủy họp giao ban định kỳ

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 10:11 | 05/08 Lượt xem: 3422

 

         Sáng ngày 31/7/2009, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tiến hành cuộc họp định kỳ hàng tuần bàn chuyên đề công tác dân vận. Ban Thường vụ Huyện uỷ đánh giá cao những kết quả của khối Dân vận- Mặt trận, đoàn thể huyện đã đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, công tác dân vận còn những hạn chế, yếu kém cần khắc phục; đó là: công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của Đảng và pháp luật của Nhà nước chưa thường xuyên; một số hội, đoàn thể ở cơ sở hoạt động yếu kém nhưng chưa được củng cố kịp thời; triển khai phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009-2010) chưa sâu rộng.

         Thời gian đến, Ban Thường vụ Huyện uỷ yêu cầu các ngành khối Dân vận- Mặt trận, đoàn thể huyện bám sát chương trình công tác, tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ đã đề ra, đồng thời thực hiện tốt các công tác: Củng cố, kiện toàn các hội, đoàn thể cơ sở yếu kém; tổ chức triển khai thực hiện tốt phong trào thi đua “Dân vận khéo” (2009-2010) trên địa bàn huyện; Mặt trận, đoàn thể tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, trong đó tập trung vận động nhân dân xã: Anông, Axan, Avương tiếp tục hưởng ứng thực hiện Nghị quyết 06-NQ/HU của Huyện uỷ về nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Phát động sâu rộng trong hội viên và trong các tầng lớp nhân dân thi đua lao động, sản xuất, xoá đói giảm nghèo; vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng phục vụ cho đầu tư và phát triển của huyện; vận động nhân dân di dời, phòng, tránh giảm nhẹ thiên tai trong bão, lũ năm 2009. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đấu tranh phòng, chống mọi âm mưu “Diễn biến hoà bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch…

 

 

 

 

 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: