Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

TÂY GIANG: KHI ĐẠI ĐOÀN KẾT TOÀN DÂN ĐƯỢC PHÁT HUY

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 9:56 | 05/08 Lượt xem: 4769

            Qua 6 năm (2003-2009) tổ chức thực hiện cuộc vận động: "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư" (TDĐKXD ĐSVH ở KDC),  Tây Giang đã xuất hiện nhiều gương điển hình tiên tiến, huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc, giải quyết những vấn đề bức xúc trong cuộc sống, góp phần giúp huyện nhà thực hiện thắng lợi các chương trình phát triển KT-XH, giữ vững an ninh biên giới, thực hiện tốt công tác xoá đói giảm nghèo và không ngừng cải thiện, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân vùng biên vốn còn quá nhiều khó khăn, thiếu thốn.

 Cuộc vận động "TTDĐKXDĐSVH ở khu dân cư bước đầu đã quy tụ các thành phần xã hội ở KDC và những người có uy tín trong các tộc họ, các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ đương chức, các già làng, trưởng thôn... tạo động lực mạnh mẽ, tác động đến nhiều phong trào thi đua tại địa phương. Hằng năm, ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc được tổ chức long trọng, sinh động, thu hút đông đảo nhân dân tham gia; qua đó, đã nâng cao ý thức trong phong trào xây dựng thôn văn hóa, khu dân cư tiên tiến, tộc họ văn hóa, gia đình văn hóa. Đến nay, toàn huyện có 70 khu dân cư, 162 tổ đoàn kết/10xã.

        Ông Clâu Pia -UVTV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện khẳng định: “Cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC là cuộc vận động mang tính toàn dân, toàn diện, lâu dài, do có được sự lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia và gần đây là Nghị quyết 30a/CP; các cuộc vận động được tổ chức, phối hợp đồng bộ nên khối đại đoàn kết  dân tộc huyện biên giới Tây Giang được củng cố, nhiệm vụ chính trị địa phương được thực hiện tốt”.

          Về công tác dân tộc miền núi, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện thường xuyên chú trọng xây dựng lực lượng người có uy tín, già làng, đặc biệt là cán bộ nữ, qua đó đã thay đổi nhận thức “trọng nam, khinh nữ” trong đời sống nhân dân, thực hiện tốt các Chương trình 135, 134 tiêu biểu là phong trào xoá nhà tạm. Tính đến năm 2009, toàn huyện Tây Giang đã xoá được trên 2.641 ngôi nhà tạm bằng gỗ, lợp tôn khang trang theo hình thức huyện hỗ trợ tấm lợp, tạo điều kiện cho dân khai thác gỗ và vận động nhân dân góp công. Bên cạnh đó, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã phối hợp 03 Đồn Biên phòng Anông (645), Axan (649) và Gari (651) làm được 08 ngôi nhà tình thương cho các hộ gia đình khó khăn.

           Cuộc vận động “Ngày Vì người nghèo” được MTTQ Việt Nam huyện triển khai sâu rộng đến các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, các đơn vị trường học, KDC, tổ đoàn kết và từng hộ gia đình để hiểu rõ ý nghĩa xã hội, nhân văn sâu sắc của cuộc vận động. Qua 6 năm (2003-2009) triển khai thực hiện, MTTQ Việt Nam từ huyện đến cơ sở đã huy động được hơn 742,7 triệu đồng để xây dựng 88 nhà đại đoàn kết. Nguồn quỹ được quản lý tốt nên đã sử dụng đúng mục đích và phân bổ kịp thời. Đến cuối tháng 7/2009 có 10/10 xã đã triển khai xoá nhà dột nát. Bên cạnh đó, UBMTTQVN huyện còn phối hợp với Phòng LĐ-TB và XH huyện triển khai có hiệu quả cuộc vận động Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; từ nguồn quỹ này đã xây dựng được trên 38 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa 25 ngôi nhà dột nát cho các hộ nghèo, người già neo đơn...

       Ông Clâu Pia, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cho biết thêm: “Chỉ cần nhân dân đoàn kết chung sức, chung lòng, mỗi người góp một ngày công, một tấm ván, cây cột... thì những ngôi nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa sẽ sớm hoàn thành,  nhân dân trên địa bàn huyện hưởng ứng phong trào xây dựng nhà đại đoàn kết tích cực lắm vì hầu hết người dân nào cũng hiểu được ý nghĩa của phong trào này. Tính đoàn kết gắn bó trong cộng đồng của người dân C'tu lại được phát huy đúng lúc”.

         Từ một chủ trương hợp lòng dân, cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” không chỉ dừng lại ở việc giúp người nghèo về vật chất mà đã khơi dậy được tình thương con người, góp phần xây dựng bền chắt khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Các tổ chức thành viên như: Huyện đoàn, Hội Liên hiệp Phụ nữ, Hội Nông dân, Hội Cựu chiến binh huyện đã phối hợp lồng ghép các hoạt động để huy động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp nhân dân thực hiện 2 cuộc vận động lớn của Mặt trận qua các phong trào: “Thanh niên tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi”; “Phụ nữ tích cực học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; xây dựng người cán bộ, công chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”; phong trào phát huy bản chất truyền thống cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ...

        Có thể khẳng định, 06 năm qua, UBMTQVN huyện Tây Giang đã thành công trong công tác vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”. Giờ đây trên mỗi thôn xóm, bản làng đều có dấu ấn của những ngôi nhà 134, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương, tình nghĩa...Những ngôi nhà dột nát không đủ che mưa, che nắng được thay thế bởi những ngôi nhà gỗ, mái tôn khang trang, bề thế. Hàng năm, số thôn văn hoá cấp tỉnh, cấp huyện ngày một tăng. Tây Giang lại có thêm nhiều gia đình văn hoá, tộc họ văn hoá đó cũng là nhờ thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư” mà UBMTTQVN huyện phát động trong những năm qua.

          Vào trung tuần tháng 8/2009 này, lần đầu tiên huyện Tây Giang huyện tổ chức Đại hội đoàn kết các dân tộc mà mục tiêu chính là tiến tới xây dựng, củng cố hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, xây dựng một cộng đồng biết thương yêu đùm bọc nhau...không phân biệt dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng, đoàn kết chung tay, chung sức xây dựng Tây Giang ngày một giàu đẹp. Một khi khối đại đoàn kết được phát huy thì khó khăn nào cũng sẽ vượt qua./.

 

 

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: