Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tuyển dụng viên chức sự nghiệp công lập

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 9:16 | 21/07 Lượt xem: 11140

UBND HUYỆN TÂY GIANG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Số:   01/TB-HĐTD

Tây Giang, ngày 19 tháng  7  năm  2011

 

      THÔNG BÁO

                                               Về việc tuyển dụng viên chức trong các

                                    đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tây Giang

 
       Căn cứ Quyết định số 071/QĐ-SNV ngày 08/7/2011 của Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Quảng Nam phê duyệt Kế hoạch Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tây Giang; Quyết định số ­­2465/QĐ-UBND ngày 18/7/2011 của UBND huyện Tây Giang về việc thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện Tây Giang.
      Hội đồng Tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập huyện Tây Giang (gọi tắt là Hội đồng Tuyển dụng) thông báo tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện năm 2011, cụ thể như sau:
       1. Phạm vi, đối tượng tuyển dụng
      - Tuyển dụng vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện;
      - Những thí sinh có nguyện vọng công tác lâu dài và có thời gian hợp đồng lao động tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện từ năm 2009 trở về trước.
       2. Hình thức tuyển dụng: Xét tuyển.
       3. Chỉ tiêu, chuyên ngành tuyển dụng: 53 chỉ tiêu, có bảng phân bổ nhu cầu tuyển dụng kèm theo.
       4. Điều kiện và tiêu chuẩn xét tuyển
       4.1. Điều kiện xét tuyển:
      Người đăng ký xét tuyển phải bảo đảm các điều kiện sau đây:
      - Tuổi đời từ đủ 18 tuổi đến dưới 45 tuổi;
      - Có lý lịch rõ ràng;
      - Có phẩm chất đạo đức, ý thức kỷ luật tốt và năng lực thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của ngạch dự tuyển;
      - Có đủ sức khoẻ để đảm nhận nhiệm vụ;
      - Có Giấy cam kết sau khi trúng tuyển tiếp tục làm việc tại đơn vị dự tuyển ít nhất 05 năm.
      - Không trong thời gian bị truy cứu trách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế; đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại địa phương hoặc đưa vào các cơ sở chữa bệnh, cơ sở giáo dục bắt buộc.
       4.2. Tiêu chuẩn xét tuyển:Thí sinh đăng ký dự tuyển phải có đủ các văn bằng, chứng chỉ theo tiêu chuẩn của ngạch dự tuyển:
     - Đối với sự nghiệp giáo dục và đào tạo:
    
+ Giáo viên Trung học cơ sở: phải có bằng Cao đẳng sư phạm chuyên ngành chính quy trở lên.
     + Đối với giáo viên Tiểu học: phải có bằng Trung cấp sư phạm chuyên ngành chính quy trở lên.Trong trường hợp thí sinh tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hoặc Trung cấp đúng chuyên ngành nhưng không phải là Sư phạm thì phải có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm do trường Đại học hoặc trường Cao đẳng cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
      + Đối với nhân viên trường học: đảm bảo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngạch đăng ký dự tuyển.
     - Đối với sự nghiệp văn hoá
     – thông tin và sự nghiệp khác: đảm bảo trình độ đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ phù hợp với ngạch đăng ký dự tuyển.
      5. Phương thức xét tuyển và cách xác định người trúng tuyển
      5.1. Phương thức xét tuyển
     - Chỉ xét tuyển đủ số lượng viên chức còn thiếu so với chỉ tiêu biên chế sự nghiệp được giao năm 2011.
     - Ưu tiên xét tuyển trước những người biết sử dụng tiếng C’tu (có xác nhận của UBND huyện), sau đó xét tuyển tiếp những người có tổng số điểm theo thứ tự từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu tuyển dụng.
     5.2. Cách xác định người trúng tuyển
    - Người trúng tuyển trong kỳ xét tuyển là người đạt yêu cầu, tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch dự tuyển và có kết quả học tập trung bình toàn khoá (được quy đổi theo thang điểm 100) nhân hệ số 2, sau đó được cộng với điểm ưu tiên (nếu có) tính từ người có kết quả cao nhất cho đến hết chỉ tiêu được tuyển dụng.
    - Trong cùng một chỉ tiêu tuyển dụng nếu có nhiều người dự tuyển ở nhiều trình độ khác nhau thì ưu tiên tuyển dụng trước người có trình độ cao hơn.
   - Trường hợp nhiều người có kết quả xét tuyển bằng nhau ở chỉ tiêu cuối cùng thì Hội đồng tuyển dụng bổ sung nội dung phỏng vấn để lựa chọn người có kết quả cao nhất trúng tuyển. Việc tổ chức phỏng vấn được tiến hành như sau:
   + Hội đồng tuyển dụng quy định nội dung phỏng vấn, thang điểm cụ thể để tiến hành phỏng vấn người dự tuyển.
    + Nội dung phỏng vấn: Nhằm đánh giá về kiến thức giao tiếp; hiểu biết xã hội; nguyện vọng, hướng phấn đấu của người dự tuyển vào vị trí của ngạch được tuyển dụng.
    - Kết quả xét tuyển chỉ có giá trị trong kỳ xét tuyển này, không thực hiện bảo lưu kết quả xét tuyển.
    6. Ưu tiên trong xét tuyển
    - Người dân tộc thiểu số, người tình nguyện phục vụ ở vùng sâu vùng xa, biên giới, hải đảo; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động; thương binh; người hưởng chính sách như thương binh; con liệt sỹ, con thương binh, con bệnh binh, con của người hoạt động Cách mạng trước tổng khởi nghĩa (từ ngày 19/8/1945 trở về trước), con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học; con Anh hùng Lực lượng vũ trang, con Anh hùng lao động, được cộng 30 điểm;
   - Những người có thời gian hợp đồng làm việc tại các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện từ năm 2008 trở về trước (Hợp đồng làm việc được UBND huyện đồng ý bằng văn bản); người tốt nghiệp loại giỏi và xuất sắc ở các bậc đào tạo Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp phù hợp với nhu cầu tuyển dụng; người đã hoàn thành nghĩa vụ Quân sự; đội viên thanh niên xung phong, đội viên trí thức trẻ tình nguyện phục vụ nông thôn, miền núi từ hai năm trở lên đã hoàn thành nhiệm vụ; cán bộ, công chức cấp xã có thời gian làm việc liên tục tại cơ quan, tổ chức cấp xã từ ba năm trở lên, được cộng 10 điểm; 
    Trường hợp thí sinh thuộc nhiều đối tượng ưu tiên thì chỉ cộng điểm một diện ưu tiên cao nhất.
   7. Hồ sơ dự tuyển
   Hồ sơ của người đăng ký dự tuyển gồm có:
   - Đơn xin dự tuyển (theo mẫu, có dán ảnh);
   - Bản khai sơ yếu lý lịch theo mẫu quy định, có xác nhận của UBND xã, phường, thị trấn nơi cư trú hay của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị nơi có cha hoặc mẹ, vợ hoặc chồng đang công tác, hay của cơ quan, đơn vị người dự tuyển đang công tác;
   - Giấy chứng nhận sức khoẻ (do cơ quan y tế cấp huyện trở lên khám và cấp không quá 6 tháng tính đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển);
    - Bản sao văn bằng tốt nghiệp chuyên môn, nghiệp vụ; các chứng chỉ phù hợp với ngạch đăng ký dự tuyển;
    - Bản sao bảng điểm kết quả học tập toàn khoá học;
    - Bản sao có công chứng các giấy tờ ưu tiên (nếu có);
    - Sổ Bảo hiểm xã hội (nếu có);
    - Bản sao có công chứng Hợp đồng lao động (nếu có);
    - Bảng nhận xét, đánh giá của Thủ trưởng đơn vị người dự tuyển về phẩm chất đạo đức, năng lực công tác (nếu có).Hồ sơ đăng ký xét tuyển được sắp xếp theo thứ tự như trên và đựng trong phong bì cỡ 24cm x 32cm (theo mẫu thống nhất); hồ sơ được bán tại Phòng Nội vụ huyện, giá mỗi bộ: 40.000 đồng/bộ.*Lưu ý: Các loại văn bằng, chứng chỉ không cần chứng thực nhưng phải cam đoan là được sao từ bản chính. Nếu được trúng tuyển, người dự tuyển phải xuất trình bản chính để đối chiếu, kiểm tra và bổ sung hồ sơ.
    8. Lệ phí xét tuyển: Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 101/2003/TTLT/BTC-BNV ngày 29/10/2003 của Bộ: Tài chính và Nội vụ, cụ thể như sau: 130.000 đồng/hồ sơ dự tuyển. 
    9. Thời gian tiến hành và tổ chức tuyển dụng: 
TTCông việcThời gianĐơn vị thực hiệnĐịa điểm
1.Thành lập Hội đồng Tuyển dụng viên chức huyệnTrước ngày 19/7/2011Phòng Nội vụ huyện - Cơ quan Thường trực Hội đồng tuyển dụng 
2.Họp và thông báo về việc tuyển dụng viên chức năm 2011; Hoàn thành việc in hồ sơ đăng ký dự tuyển, phát hành hồ sơ dự tuyểnTrước ngày 20/7/2011Hội đồng Tuyển dụng huyệnĐài TT-PLTH huyện, các đơn vị có liên quan
3.Tổ chức thu nhận, thẩm định hồ sơ, thu lệ phí của người đăng ký dự tuyểnTừ ngày 21-28/7/2011Hội đồng Tuyển dụng huyệnPhòng Nội vụ huyện
4.Lập và hoàn chỉnh danh sách những người đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự tuyểnTừ ngày 29/7-04/8/2011Hội đồng Tuyển dụng huyệnPhòng Nội vụ huyện
5.Thành lập Hội đồng sát hạch tiếng C’tu, phát hành Thông báo sát hạch và tổ chức sát hạchTừ ngày 06-11/8/2011Hội đồng Tuyển dụng huyện; Hội đồng Sát hạch tiếng C’tuHội trường UBND huyện
6.Tổng hợp kết quả sát hạch và họp Hội đồng sát hạch tiếng C’tu, báo cáo kết quả sát hạch về HĐTDTừ ngày 12-15/8/2011Hội đồng sát hạchPhòng họp UBND huyện
7.Thành lập Ban Thanh tra kỳ tuyển dụng; Ban Thanh tra tiến hành thanh tra việc tuyển dụng của HĐTD, tổng hợp kết quả thanh tra, báo cáo Hội đồng TD

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: