Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2018

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 10:18 | 13/04 Lượt xem: 297

    Nhằm phổ biến các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, Sáng ngày 11/4, tại xã Anông, Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật huyện Tây Giang đã triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật đợt 1, năm 2018 trên địa bàn huyện.


Đ/c: Nguyễn Văn Ngọc – Trưởng phòng Tư pháp huyện           Toàn cảnh buổi tập huấn

    Nội dung tuyên truyền đợt này chủ yếu tập trung vào Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước đã sữa đổi; Luật hôn nhân và gia đình; Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Luật lâm nghiệp đã được quốc hội thông qua tại các kỳ họp. Đối tượng tuyên truyền đợt này chủ yếu tập trung vào công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, nhân dân trên địa bàn huyện.

    Với mục đích nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và nhân dân; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức tôn trọng và ý thức chấp hành lập pháp của cán bộ và nhân dân toàn huyện; phục vụ các nhiệm vụ trọng tâm của huyện năm 2018; huy động sự  phối hợp tích cực của các cấp, các ngành, các đoàn thể và toàn thể nhân dân trong hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật.                               

    Được biết thời gian triển khai phổ biến, giáo dục pháp luật tại các xã trên địa bàn huyện Tây Giang từ ngày 11/4/2018 đến ngày 29/4/2018 .

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: