Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 15:11 | 09/02 Lượt xem: 324

    Sáng ngày 24/1, Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ tổ chức tổng kết công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình năm 2017, triển khai phương hướng nhiệm vụ công tác dân số năm 2018.

    Năm 2017, toàn huyện Tây Giang có tỷ suất sinh thô giảm 4,7%o; tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên tăng 0,24% so với năm 2016. Cũng trong năm qua, thực hiện mới các biện pháp tránh thai như triệt sản thực hiện 8/20 tỷ lệ 40,00% so với kế hoạch; đặt vòng tránh thai thực hiện 82/160 tỷ lệ 51,25% cao hơn so với năm 2016; các biện pháp tránh thai khác và tổng biện pháp tránh thai hiện đại đều đạt và vượt chỉ tiêu so với kế hoạch. Chỉ số về giới tính khi sinh là 103,68 nam/100 nữ. Bên cạnh đó, Ban chỉ đạo DS-KHHGĐ còn triển khai thực hiện các dự án, đề án như “Tăng cường tuyên truyền vận động lồng ghép dịch vụ chăm sóc SKSS/KHHGĐ; dự án “Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát…

    Nhiệm vụ năm 2018 tiếp tục duy trì mục tiêu giảm sinh, nhất là những xã có mức sinh cao nhằm duy trì giảm sinh 0,73%o và giàm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên 0,62%. Chú trọng đến các biện pháp tránh thai lâm sàng, tiếp tục thực hiện tiếp thị xã hội phương tiện tránh thai. Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh…

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: