Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

HUYỆN ỦY TÂY GIANG: Triển khai kế hoạch đại hội đảng các cấp

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 3:10 | 28/10 Lượt xem: 6774

     Trong các ngày 27 -28/10 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tây Giang tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 37/CT-T.Ư của Bộ Chính trị, Chỉ thị 58/CT/TU của Tỉnh ủy và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh về Ðại hội đảng bộ các cấp.

     Hội nghị cũng đã nghe quán triệt Chỉ thị 28- CT/HU của Huyện ủy về đại hội chi, đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV; hướng dẫn về thực hiện Quy chế bầu cử trong Ðảng; hướng dẫn công tác nhân sự của cấp ủy, ủy ban kiểm tra; hướng dẫn công tác tuyên truyền; công tác kiểm tra, giám sát phục vụ tại đại hội đảng bộ các cấp...; theo đó, yêu cầu các cấp ủy đảng nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng; phát huy cao nhất trí tuệ, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, của cán bộ, đảng viên và nhân dân cho mục tiêu phát triển bền vững của huyện trong nhiệm kỳ đến. Trên cơ sở tiêu chuẩn là chính, phấn đấu cơ cấu cấp ủy viên là nữ, trẻ tuổi không dưới 15%, tỷ lệ cấp ủy viên là người Kinh ở đảng bộ xã từ 15 – 20%.

     Cùng với việc chuẩn bị và tiến hành đại hội, Thường trực Huyện ủy yêu cầu các cấp ủy đảng phải lãnh đạo thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cấp mình; tổ chức tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua hành động cách mạng; giải quyết tốt những vấn đề còn tồn đọng, bức xúc mà cán bộ, đảng viên, nhân dân quan tâm đồng thời khắc phục tình trạng có những cán bộ càng gần đến đại hội càng né tránh, ngại va chạm, không dám chịu trách nhiệm trước công việc được giao.

     Huyện ủy đã quyết định thành lập các Tiểu ban giúp việc chuẩn bị phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XV (nhiệm kỳ 2010-2015), dự kiến tổ chức vào tháng 8/2010.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: