Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: Hội nghị tuyên truyền phổ biến pháp luật năm 2016

Người đăng: Ngày đăng: 19:07 | 26/10 Lượt xem: 741

Sáng ngày 19/10: Tại Hội trường UBND huyện; Sở tư pháp tỉnh phối hợp Phòng tư pháp tổ chức Hội nghị tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật năm 2016 cho hơn 200 đồng chí là cán bộ lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành huyện, các đồng chí ủy viên Hội đồng phối hợp PBGDPL và báo cáo viên pháp luật huyện cùng với các đồng chí lãnh đạo, cán bộ văn phòng – thống kê, tư pháp hộ tịch 10 xã.

Tại hội nghị, Báo cáo viên của Sở tư pháp đã thông tin tới toàn thể cán bộ, công chức, viên chức 4 nội dung gồm: Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, Công ước quốc tế về các quyền dân sự và chính trị. Đặc biệt buổi tuyên truyền đã thông tin về một số điểm mới căn bản của Bộ luật Dân sự 2015 với chức năng điều chỉnh các quan hệ dân sự và làm nền tảng cho các quan hệ dân sự, hành chính, kinh tế, thương mại...và Bộ luật Hình sự 2015 với chức năng phòng ngừa và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật gây ra. Đây là hai bộ luật quan trọng có liên quan tới mọi mặt lĩnh vực của đời sống, không những tiếp thu kế thừa những quy định đã có hiệu lực hiệu quả được thi hành, hai Bộ luật còn bổ sung nhiều quy định mới, chế tài mới điều chỉnh hành vi của cá nhân, tổ chức có liên quan phù hợp với quá trình phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, đáp ứng yêu cầu của hội nhập quốc tế trong giai đoạn hiện nay.

Các nội dung tại hội nghị sẽ giúp đồng chí cán bộ, công chức, viên chức vận dụng tốt việc thực thi luật tại cơ quan, đơn vị, địa phương, đồng thời tuyên truyền, hướng dẫn để người dân hiểu và thực hiện đúng các quy định của luật.

Tác giả: Tiến Lê

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: