Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang có 15 khu vực bầu cử sớm vào ngày 19/5

Người đăng: Ngày đăng: 14:42 | 11/05 Lượt xem: 506

          Hội đồng bầu cử Quốc gia vừa gửi công văn số 240/HĐBCQG-VP ngày 26/4/2016 đồng ý với đề nghị của Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam cho phép 49 khu vực tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 sớm trước ba ngày so với ngày bầu cử của toàn quốc, cụ thể là ngày 19/5/2016.

          Theo đó, tại huyện Tây Giang có 15 khu vực bỏ phiếu ở các xã: Ch’ơm, Gari và Avương. Hội đồng bầu cử Quốc gia đề nghị Ủy ban bầu cử tỉnh Quảng Nam chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 ở khu vực bỏ phiếu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: