Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm

Người đăng: Ngày đăng: 10:31 | 26/04 Lượt xem: 430

          Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm là một trong năm mục tiêu quan trọng trong việc thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xóa đói giảm nghèo và cũng là cơ hội thuận lợi tạo điều kiện để phụ nữ vươn lên khẳng định vai trò, vị thế của mình trong gia đình và xã hội. Trong 5 năm qua, việc thực hiện các điều kiện để phụ nữ tiếp cận đầy đủ, bình đẳng đối với các cơ hội phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, xóa đói giảm nghèo đã được các cấp, các ngành, đoàn thể của huyện Tây Giang quan tâm thực hiện.

Qua việc triển khai thực hiện từ thực tế cho thấy, hiện nay trên địa bàn huyện, có 3.050 số phụ nữ trong độ tuổi lao động tham gia hoạt động phát triển kinh tế. Công tác đào tạo nghề và tạo việc làm cho chị em phụ nữ được các ngành đặc biệt quan tâm, huyện đã thành lập nghề dệt thổ cẩm, trồng rau sạch tại Atiêng, trồng ba kích với 319 hộ tham gia. Hiện nay, có thêm 17 CLB phát triển kinh tế. Trung tâm Dạy nghề của huyện đã phối hợp với các ngành chức năng, các đoàn thể tổ chức dạy nghề cho 28 chị tại xã Bhalêê lớp dệt thổ cẩm, vận động chị em tham gia lớp tập huấn về kỹ thuật cạo mủ cao su… Thông qua việc đào tạo nghề gắn liền với giải quyết việc làm, tổ chức tập huấn kiến thức sử dụng vốn vay có hiệu quả, nâng cao chất lượng các tổ, nhóm phát triển kinh tế bằng các Nghị quyết của địa phương đã giúp chị em tạo việc làm, tăng thu nhập cải thiện đời sống. Năm 2011 toàn huyện có 2.518 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 69,69%, đến cuối năm 2014 số hộ nghèo đã giảm xuống còn 1.916 hộ, chiếm tỷ lệ 46,34%. Trong đó, 168 hộ do phụ nữ làm chủ hộ. Qua khảo sát nguyên nhân nghèo của các hộ gia đình chủ yếu thiếu vốn, gia đình đông con, ốm đau…

           Để giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế lao động việc làm, tăng cường sự tiếp cận của phụ nữ nghèo ở nông thôn thì Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện đã có những chỉ tiêu cụ thể. Hằng năm, trong tổng số người được tạo việc làm mới, bảo đảm ít nhất 40% cho mỗi giới; Tỷ lệ nữ làm chủ doanh nghiệp đạt 30% vào năm 2015 và từ 35% trở lên vào năm 2020; tỷ lệ lao động nữ nông thôn dưới 45 tuổi được đào tạo nghề và chuyên môn kỹ thuật đạt 25% vào năm 2015 và 50% vào năm 2020; tỷ lệ nữ ở vùng nông thôn nghèo, vùng dân tộc thiểu số có nhu cầu được vay vốn ưu đãi từ các chương trình việc làm, giảm nghèo và các nguồn tín dụng chính thức đạt 80% vào năm 2015 và 100% vào năm 2020. Nhìn chung, các hộ gia đình đều sử dụng vốn vay đúng mục đích, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo chung của huyện.  Song song với mục tiêu thực hiện các quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm. Thời gian qua, Ban vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện còn tập trung thực hiện các mục tiêu tạo sự bình đẳng cho phụ nữ trong giáo dục, đào tạo, nâng cao trình độ mọi mặt; nâng cao đời sống và tăng cường chăm sóc sức khỏe cho phụ nữ; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của phụ nữ trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa; xã hội, tăng số phụ nữ được giới thiệu và bầu tham gia lãnh đạo các cấp, các ngành, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của phụ nữ và trẻ em gái trong gia đình và xã hội.

           Như vậy, có thể thấy rằng, việc thực hiện các quyền bình đẳng cho phụ nữ trong lĩnh vực lao động việc làm trên địa bàn huyện Tây Giang đã từng bước giải quyết công ăn việc làm cho chị em, góp phần làm nên thành công cho công cuộc xóa đói giảm nghèo chung của địa phương. Chính những hoạt động này sẽ là cơ sở, tiền đề tạo điều kiện cho phụ nữ tiến tới các mục tiêu bình đẳng giới.

Tác giả: Bhố

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: