Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương IX, khoá X

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 9:22 | 05/08 Lượt xem: 460

Sáng ngày 15/7/2009 Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị quán triệt học tập Nghị quyết Trung ương IX, khoá X, Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ và Học tập chuyên đề tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ công chức, viên chức lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Đ/c Đoàn Thanh Thuận, Phó Bí Thư Thường Trực Huyện uỷ đã đến dự và quán triệt một số nội dung quan trọng.

          Hội nghị lần này đã học tập một số nội dung cơ bản như Nghị quyết TW 9 về một số nhiệm vụ giải pháp lớn nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ X của Đảng; kết luận của Hội nghị TW 9 về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện chiến lược cán bộ từ nay đến năm 2020; quán triệt Nghị quyết 09 của Tỉnh uỷ về xây dựng cải thiện môi trường đầu tư trên địa bàn tỉnh; quán triệt 02 năm thực hiện Nghị quyết TW 3 khoá X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, hội nghị được nghe chuyên đề tư tưởng tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh về nâng cao ý thức trách nhiệm, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: