Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

TÂY GIANG CHÚ TRỌNG ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN, KHÔI PHỤC, PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC C’TU

Người đăng: Quản Trị Ngày đăng: 0:52 | 02/03 Lượt xem: 2371

TÂY GIANG CHÚ TRỌNG ĐẾN CÔNG TÁC BẢO TỒN, KHÔI PHỤC,PHÁT HUY TRUYỀN THỐNG DÂN TỘC C’TU                   

                                          

     Dân tộc C’tu có nền văn hoá lâu đời rất phong phú và đa dạng. Để từng bước bảo tồn và phát huy truyền thống tốt đẹp của người C’tu, trong những năm qua ngoài sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các cấp uỷ Đảng và chính quyền huyện Tây Giang đã có nhiều cố gắng trong việc đầu tư và phát triển các thiết chế văn hoá, tạo cơ hội để đồng bào dân tộc C’tu trên địa bàn huyện có điều kiện bảo tồn, khôi phục và phát huy truyền thống văn hoá tốt đẹp của dân tộc mình.

    Tây Giang là huyện mới tái lập cách đây 05 năm theo Nghị định số 72/2003/NĐ-CP ngày 20/6/2003 của Chính phủ; toàn huyện có hơn 95% đồng bào dân tộc C’tu sinh sống tại 08 xã vùng biên giới và 02 xã vùng miền núi của huyện. Trong những năm qua, ngoài việc tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, thì việc vận động đồng bào dân tộc C’tu bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể cũng được lãnh đạo huyện Tây Giang quan tâm chỉ đạo thực hiện và bước đầu đã mang lại kết quả đáng kể. Theo ông Bhling Biên, Quyền Trưởng phòng Văn hoá và thông tin huyện: Đến nay, trên địa bàn huyện đã xây dựng được 59 gươl sinh hoạt cộng đồng tại các thôn; ra mắt 51 thôn văn hoá, công nhận thôn văn hóa là 29 thôn. Đặc biệt hiện nay, huyện đã vận dộng nhân dân 10 xã xây dựng xong 10 nhà sàn của xã, 01 nhà dài truyền thống và 01 nhà gươl huyện tại Trung tâm hành chính huyện. Đây là mô hình làng cổ C’tu đầu tiên được xây dựng tại tỉnh Quảng Nam.

     Mặc dù tình hình kinh tế - xã hội chưa phát triển mạnh, nhưng tình đoàn kết keo sơn của người dân C’tu nơi đây có truyền thống lâu đời, đã dựng nên một mô hình làng cổ đầu tiên của dân tộc C’tu tại tỉnh Quảng Nam và có thể tại khu vực miền Trung nữa. Sự hình thành Làng cổ C’tu tạo cơ hội cho du lịch sinh thái miền núi phát triển, tạo công ăn việc làm cho con em địa phương và kéo theo sự xuất hiện của Tổ dệt thổ cẩm, đan lát, mô hình trưng bày các hiện vật, đặc sản của dân tộc C’tu,... Chủ trương đúng đắn của lãnh đạo huyện đã đem niềm vui lớn cho đồng bào dân tộc C’tu huyện nhà và mong muốn truyền thống văn hoá của dân tộc mình sẽ được giữ mãi cho muôn đời sau.

    Bên cạnh việc phát huy giá trị văn hoá vật thể, các giá trị văn hoá tinh thần và phi vật thể cũng từng bước được giữ gìn và phát huy. Theo đó, từ khi thành lập đến nay, huyện đã năm lần tổ chức lễ hội đâm trâu trong dịp Tết cổ truyền của dân tộc để nâng cao ý thức giữ gìn, bảo tồn và phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc C’tu; tổ chức Đại hội Văn hoá - thể thao tại huyện với các môn thi đấu theo lối truyền thống như bắn nỏ (p’nenh), đẩy gậy, chạy băng đồng vượt đồi, múa hát ba boóch, tân tung-da dá, diễn tấu cồng chiêng, nhạc cụ các loại. Đây cũng là dịp để đồng bào C’tu trổ tài phát huy truyền thống văn hoá vốn có của dân tộc mình. Hiện nay, Trung tâm Văn hoá, Thông tin và Thể thao huyện đã tổ chức sưu tầm và dịc thành tiếng Kinh hơn 35 bài hát dân ca C’tu và tổ chức thu âm 09 bài, thu hút được sự ủng hộ của nhân dân trên địa bàn huyện. Tại các thôn, nhạc dân ca C’tu này đang được người dân đón nhận và tặng nhau nghe đến các huyện Đông Giang, Nam Giang,...

     Theo lãnh đạo huyện, ngoài các truyền thống đã và đang bảo tồn tại huyện, trong thời gia đến, huyện Tây Giang tiếp tục sưu tầm, biên soạn các truyện cổ, trò chơi dân gian C’tu, xây dựng gươl gắn với việc trưng bày các giá trị truyền thống của dân tộc C’tu tại mỗi vùng miền.

     Công tác bảo tồn, khôi phục, phát huy truyền thống của dân tộc C’tu trong 05 năm qua có bước chuyển biến vượt bậc, góp phần to lớn trong việc giáo dục, khuyến khích đồng bào C’tu biết trân trọng, tự hào hơn với những nét đẹp văn hoá vốn có của dân tộc C’tu, đồng thời góp phần đưa văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

 

                                                                                                                                             Bh’riu Quân

                                                      

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: