Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Quán triệt chuyên đề "Nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"

Người đăng: Ngày đăng: 7:48 | 04/11 Lượt xem: 753

           Sáng nay 1.11, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức hội nghị trực tuyến nhằm quán triệt chuyên đề "Nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đến các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy. Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy dự hội nghị.

          Tại điểm cầu huyện Tây Giang có Thường vụ Tỉnh ủy-Bí thư Huyện ủy Bh'riu Liếc, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đoàn Thanh Thuận, Chủ tịch UBND huyện Bhling Mia cùng với các đồng chí Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND-UBND huyện cũng tất cả các đồng chí trưởng phó các ban Đảng, các ban, ngành, mặt trận, đoàn thể, các lực lượng vũ trang huyện tham dự.

 

Quang cảnh hội nghị trực tuyến tại đầu cầu Tây Giang

 

          Trực tiếp quán triệt chuyên đề, PGS.TS Bùi Đình Phong - Giảng viên cao cấp Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (thuộc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) khẳng định: Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" ra đời là sự kết tinh của ba chỉ thị trước đó; đồng thời nhấn mạnh hơn, đề cao hơn, phấn đấu thực hiện tốt, làm sâu sắc hơn đối với việc thực hiện học và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn cách mạng hiện nay. Việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW phải gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng; gắn với thực hiện Nghị quyết XII của Đảng, mà gần đây nhất là gắn với việc thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị lần thứ IV của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

PGS.TS Bùi Đình Phong truyền đạt chuyên đề "Nội dung cơ bản, cốt lõi tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh".

 

          Theo PGS.TS Bùi Đình Phong, Chỉ thị 05-CT/TW có nhiều điểm mới so với các chỉ thị trước đây, vì vậy cần có sự nghiên cứu, quán triệt sâu rộng, kịp thời nhằm tạo nhận thức đầy đủ, sâu sắc, nhất quán trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Từ đó tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả, thiết thực với các hành động, việc làm cụ thể, tránh chung chung, hình thức. Trong đó, đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu. Cấp trên phải nêu gương làm trước, cấp dưới làm sau; người trong Đảng làm trước, người ngoài Đảng làm sau. Học phải đi đôi với làm, thông qua từng công việc cụ thể của từng cá nhân, tổ chức, cơ quan đơn vị, địa phương; xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hiệu quả và gắn với việc tập trung giải quyết các công việc, các vấn đề bức xúc, tồn đọng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những thước đo đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

 

          PGS.TS Bùi Đình Phong nhấn mạnh: xuyên suốt trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là tất cả vì con người, vì nhân dân. Vì vậy thực hiện "học làm theo" mỗi cán bộ, đảng viên tùy vào từng vị trí công tác mà ra sức cống hiến, phục vụ nhân dân, chăm lo tốt đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân...

          Dịp này, thay mặt UBND tỉnh, UVTV Tỉnh ủy - Bí thư huyện ủy Bh'riu Liếc trao Bằng khen của UBND tỉnh cho đồng chí Đoàn Thanh Thuận, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đã "có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Chỉ thị số 03 CT/TW ngày 15.4.20111 của Bộ Chính trị về "việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức phong cách Hồ Chí Minh".

Tác giả: Đình Hiệp

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Văn bản mới

    
    
    

 

Tin mới