Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tây Giang: Hội nghị tập huấn công tác Mặt trận năm 2018

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 10:23 | 04/04 Lượt xem: 259

    Ngày 27/3/2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tây Giang tổ chức Hội nghị Tập huấn công tác Mặt trận năm 2018 cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN các xã trong huyện. 

        
Ông Cơlâu Nghi - UVTV, Chủ tịch UB.MTTQVN huyện  Khai mạc Hội nghị

    Tại hội nghị tập huấn, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã hướng dẫn cho Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã các quy trình và cách thức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong năm 2018, bao gồm: Công tác Tổ chức, công tác Dân tộc, công tác Phong trào, công tác Tuyên giáo, công tác Tham gia xây dựng chính quyền, công tác Đối ngoại nhân dân, công tác Thi đua- khen thưởng, văn phòng và hướng dẫn thực hiện các công việc khác theo yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong năm 2018 của huyện Tây Giang.

    Bên cạnh đó, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện còn hướng dẫn cho MTTQ Việt Nam các xã triển khai thực hiện Thông tri số 28/TT-MTTW-BTT, ngày 06/02/2018 của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về Hướng dẫn Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ IX, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trên cơ sở đó, Hội nghị đã thống nhất chọn Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Bhalêê để tổ chức điểm Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024 trong tháng 12/2018.

 Qua tập huấn, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận và thể hiện việc nắm vững hơn quy trình, đảm bảo triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp mình, đặc biệt là Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã đều hưởng ứng chọn thực hiện 01 công trình dân sinh, cộng cộng, có ý nghĩa tại địa phương mình trong năm 2018, nhằm chào mừng Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019 – 2024.

Tác giả: Kim Tuấn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: