Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Làm tốt công tác dân tộc để gắn kết cộng đồng

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 8:39 | 14/03 Lượt xem: 224

    Những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Tây Giang đã tập trung thực hiện tốt công tác dân tộc đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi tại địa phương,góp phần phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước.

    Huyện miền núi Tây Giang  có 14 thành phần dân tộc sinh sống gồm: Cơtu, Kinh, Mường, Tày, Thái, Tà Ôi, Bh’noong, Ca Dong, Hre, Giẻ Triêng, Hoa, Vân Kiều, Cor (dân tộc Cơtu chiếm 90% ). Những năm qua, MTTQ Việt Nam các cấp luôn xác định công tác dân tộc là một trong những nhiệm vụ chính trị hàng đầu, nhằm tiếp tục phát huy hơn nữa sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, tạo sự đồng thuận xã hội, góp phần vào sự phát triển kinh tế, xã hội, ổn định an ninh quốc phòng tại địa phương.

    Trên cơ sở thực hiện Kết luận số 01-KL/ĐCT, ngày 20/08/2015 của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về “Đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác dân tộc” và các hướng dẫn của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, hằng năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức thành viên thường xuyên tuyên truyền, vận động đồng bào đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, tích cực lao động sản xuất, giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội xã hội. Phối hợp cùng UBND huyện, Ban Dân tộc Miền núi tỉnh và các cơ quan chuyên môn của tỉnh, tổ chức từ 01 đến 02 đợt tập huấn cho gần 300 lượt người tham gia là cán bộ cấp xã, trưởng thôn, người có uy tín, về nâng cao năng lực xã hội, năng lực tuyên truyền, vận động khi tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, giám sát, phản biện xã hội… 

    Đến nay, các chính sách dân tộc như chương trình 135, 134, Nghị quyết 30a, dự án hỗ trợ phát triển sản xuất… được quan tâm. Đã hỗ trợ hàng tỷ đồng cho nhân dân trồng Cam tại các xã Gari, Axan;  trồng Táo Mèo tại xã Ch’ơm; trồng cây Mắc Ca tại xã Tr;hy; trồng Ba kích tại xã Lăng; hỗ trợ trồng tre điền trúc, đẳng sâm, chuối tiêu hồng; hỗ trợ dây thép gai cho nhân dân khoanh vùng chăn nuôi tập trung ..v..v... , tạo sự khuyến khích để ngày càng xuất hiện nhiều gương điển hình trong  phát triển kinh tế như: Anh Bhling Clon, ở thôn Arớt (xã Anông), kết hợp chăn nuôi bò, trồng rau, ba kích, cao su, thu nhập hơn 200 triệu đồng mỗi năm; trang trại của anh Alăng Rứi, ở thôn Cnoonh 3 (xã Axan), kết hợp chăn nuôi bò, heo, dê, cá với trồng đẳng sâm, chuối, thu nhập hàng trăm triệu đồng trong năm; Hợp tác xã Thiên Bình, ở thôn Bhàlừa (xã Lăng), thực hiện ươm giống cây ba kích, hàng năm tạo thu nhập trên 400 triệu đồng.

 Đoàn công tác MTTQVN huyện đi vận động người dân chăm sóc cây Cam ở xã Gari- ảnh. Kim Tuấn

    Không những thế, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện còn phát động đưa tiêu chí “xây dựng 9 có và xóa dần 5 không” theo Nghị quyết số 14-NQ/HU, ngày 28/10/2013 của Huyện ủy Tây Giang, kết hợp thực hiện 05 nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện các quy ước, hương ước, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Hàng năm, 100% khu dân cư đăng ký đạt chuẩn văn hoá; có từ 80% trở lên đăng ký gia đình văn hoá; vận động trên, dưới 200 triệu đồng Quỹ “Vì người nghèo”, kết hợp với các nguồn hỗ trợ, giúp đỡ các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; thực hiện hỗ trợ từ 05 đến 08 nhà Đại đoàn kết.

 MTTQVN huyện tặng nhà Đại đoàn kết cho người dân nghèo. ảnh. Kim Tuấn

    Bên cạnh đó, Ban Thường trực MTTQ Việt Nam  huyện còn phối hợp với Phòng Dân tộc huyện, Phòng LĐ-TB&XH huyện và các Đồn Biên phòng hướng dẫn Mặt trận cơ sở thường xuyên triển khai quán triệt Nghị định số 05/2011/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2011 của Chính phủ về công tác dân tộc; Quyết định số 56/2013/QĐ-TTg, ngày 07/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 18/2011/QĐ-TTg, ngày 18/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đã tham mưu xét chọn đội ngũ người có uy tín tại huyện là 70 vị/70 thôn; tổ chức thăm hỏi, động viên, cấp phát Báo Dân tộc & miền núi, Báo Quảng Nam và thường xuyên nắm bắt thông tin về tình hình đời sống, sức khỏe của người có uy tín để kịp thời hỗ trợ và đảm bảo chính sách đối với họ. Chính từ đó, người có uy tín đã có sự đóng góp rất quan trọng vào việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, xây dựng Tổ tự quản, Tổ đoàn kết, tham gia giữ gìn an ninh trật tư và an ninh biên giới… Những người có uy tín như ông Cơlâu Nhấp (xã Lăng), ông Ríah Đơơr (xã Ch’ơm), ông Coor Tám (xã Tr’hy), ông Ploong ALúc (xã Bhalêê), ông Alăng Mới (xã Anông) đã hiến hàng chục hecta đất và nhiều cây cối, hoa màu để xây dựng nông thôn mới mà không yêu cầu đến bù…, tạo sự ảnh hưởng rất lớn trong cộng đồng dân cư, nhất là xây dựng khối đoàn kết toàn dân.

    Song song với các nhiệm vụ, việc triển khai thực hiện Quyết định số 498/Đ-TTg ngày 14/4/2015 của Thủ tướng chính phủ về phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015-2025” cũng được MTTQ các cấp quan tâm, đưa tiêu chí này vào nội dung xét thi đua hằng năm. Đến nay huyện Tây Giang cơ bản ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn lực tại địa phương. Ngoài ra, MTTQ Việt Nam các cấp còn tích cực tham gia vào công tác xã hội hóa giáo dục, vận động học sinh không bỏ học nửa chừng, góp phần để  huyện đạt chuẩn Xóa mù chữ mức độ 1; đạt chuẩn Phổ cập giáo dục Tiểu học mức độ 3; đạt chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 1.

    Tuy nhiên, trong điều kiện hiện nay, một số khu dân cư thuộc địa bàn vùng sâu, vùng xa, của huyện vẫn có khả năng xảy ra tình trạng tảo hôn. Chất lượng giáo dục còn thấp so với yêu cầu, học sinh yếu còn chiếm tỉ lệ cao, học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra. Đội ngũ những người có uy tín đa số lớn tuổi, trình độ tiếp thu những chủ trương từ văn bản, nghị quyết có phần hạn chế, đã phần nào ảnh hưởng đến hiệu quả tuyên truyền, vận động trong nhân dân.Trong khi đó, MTTQ chưa phát huy tốt hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng và vai trò, trách nhiệm của các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận.

    Thời gian đến, ngoài việc khắc phục những hạn chế, MTTQ Việt Nam các cấp cần phải làm tốt việc đẩy mạnh và đa dạng hóa công tác tuyên truyền trong nhân dân về tư tưởng đại đoàn kết toàn dân tộc. Coi trọng công tác tuyên truyền miệng, thông qua đội ngũ người có uy tín, các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận, thông qua “Ngày hội Đại đoàn kết dân tộc ở khu dân cư” và các lễ hội của đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền, vận động toàn dân tiếp tục không để xảy ra các trường hợp tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Bên cạnh đó, cũng cần thiết ở các cấp ủy Đảng, chính quyền nên có những chế độ ưu đãi và quy định rõ chức năng, vai trò hoạt động của người có uy tín theo hướng hình thành Hội đồng già làng, người uy tín cấp huyện; Đưa nội dung giáo dục giới tính, các quy định pháp luật về hôn nhân và gia đình vào chương trình giáo dục ở trường THPT và trường phổ thông dân tộc nội trú. Làm tốt được những điều đó, tin tưởng rằng, công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc ở huyện Tây Giang sẽ đạt được nhiều kết quả quan trọng./.

Tác giả: Kim Tuấn

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: