Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ thực hiện Chương trình NTM

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 8:32 | 19/04 Lượt xem: 700

    Nhằm bồi dưỡng những kiến thức cơ bản cho cán bộ thực hiện Chương trình NTM ở cấp huyện và cấp xã. Thời gian qua, huyện đã tổ chức nhiều lớp tập huấn cho 172 cán bộ cấp huyện, cấp xã phụ trách về xây dựng nông thôn mới. Các lớp tập huấn này chủ yếu về công tác rà soát quy hoạch, sắp xếp bố trí dân cư gắn với xây dựng NTM; tập huấn về công tác xây dựng phương án “Khu dân cư NTM kiểu mẫu; tập huấn về rà soát, đánh giá và thẩm định các tiêu chí NTM; tập huấn về hướng dẫn điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới và đánh giá, xét công nhận và công bố thôn đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” cho các xã phấn đấu đạt chuẩn NTM giai đoạn 2017-2020.

    Đây là điều kiện để cán bộ phụ trách về chương trình xây dựng NTM tiếp cận, bổ sung những kiến thức cũng như kỹ năng trong xây dựng NTM. Có như vậy mới kịp phổ biến hướng dẫn cho các địa phương trong huyện triển khai chương trình NTM đạt hiệu quả.

Tác giả: Hiền Thúy

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: