Select the search type
 
  • Site
  • Web
Search

 

Hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018

Người đăng: Phòng Văn Hóa và Thông tin Ngày đăng: 16:29 | 07/03 Lượt xem: 573

    Sáng ngày 28/2, Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Văn Thu và  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh đồng chủ trì hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018.

    Ở điểm cầu huyện Tây Giang có  ông Nguyễn Văn Lượm, Phó Bí huyện ủy, ông Bhling Mia, Chủ tịch UBND huyện, bà Phùng Thị Dung, PCT thường trực HĐND huyện cùng đại diện lãnh đạo các Ban ngành, đoàn thể của huyện, Bí thư, Chủ tịch UBND 10 xã trên địa bàn huyện tham dự.

Hội nghị tổng kết thực hiện CTMTQG XDNTM  tại điểm cầu huyện Tây giang

    Tại hội nghị, các đại biểu được nghe Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM tỉnh Quảng Nam báo cáo những kết quả đã đạt được trong quá trình xây dựng NTM năm 2017.

    Thực hiện bộ tiêu chí mới, đến hết năm 2017, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn NTM là 13,11 tiêu chí/xã, tăng 0,61 tiêu chí/xã so với năm 2016, có thêm 9 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên 71 xã, chiếm 34,80%, có 14 xã đạt 15-18 tiêu chí, không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí, hiện có 37 xã dưới 8 tiêu chí, giảm 8 xã so với năm 2016. Về công tác xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” hiện nay toàn tỉnh có 135 thôn đăng ký xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”/133 thôn đăng ký theo kế hoạch 678 của UBND tỉnh; Trong đó có 85,2% số thôn có phương án được UBND tỉnh cấp huyện phê duyệt. Bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn của 1 “Khu dân cư NTM kiểu mẫu” là 4,25 tiêu chí/10 tiêu chí, tăng 1,2 tiêu chí so với trước khi thực hiện xây dựng “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”. Đến ngày 31/12/2017 đã có 11 thôn được Chủ tịch UBND cấp huyện quyết định công nhận đạt chuẩn “Khu dân cư NTM kiểu mẫu”.

    Theo số liệu Kho bạc nhà nước tỉnh cung cấp, Tính đến hết ngày 31/1/2018, các địa phương đã thực hiện giải ngân, đạt 93,2%, trong đó ngân sách trung ương đạt 93,9%, ngân sách tỉnh 92%.

    Tại cuộc họp, các địa phương và ngành nông nghiệp cho rằng nguyên nhân giảm tiêu chí NTM của các xã là do hạn chế thuộc về quản lý của một số Sở, ngành nhất là việc tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện theo Bộ tiêu chí mới, việc tham mưu ban hành các văn bản mang tính quyết định của Chương trình NTM còn chậm như: Quy định về cơ chế, thủ tục giao đất, đấu giá đất để tạo nguồn thu từ khai thác quỹ đất thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2017-2020; nên nhiều địa phương lúng túng, gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, huy động nguồn lực và giải ngân; công tác hướng dẫn rà soát, điều chỉnh, bổ nhiệm quy hoạch theo Bộ tiêu chí mới còn chậm.

    Sự chỉ đạo, điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở còn một số mặt chưa đáp ứng yêu cầu, nhất là trong chỉ đạo công việc quản lý sử dụng vốn. Bên cạnh đó, thiếu kiểm tra, đôn đốc, nhất là công tác lãnh đạo, điều hành của Thủ trưởng các phòng,  ban, chức năng phụ trách các chỉ tiêu, tiêu chí NTM, các thành viên Ban chỉ đạo cấp huyện chưa sâu sát cơ sở, sự vào cuộc của người đứng đầu cấp huyện tại một số địa phương chưa thực hiện hết trách nhiệm được giao, thiếu kiên quyết, trách nhiệm các thành viên Ban chỉ đạo của một số xã chưa cao, chưa quan tâm công tác kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ được phân công nên hiệu quả hoạt động còn hạn chế. Ngoài ra, tại một số địa phương, việc đầu tư cơ sở hạ tầng còn dàn trải, chưa cân đối nguồn lực nên phát sinh nợ xây dựng cơ bản trong xây dựng NTM; Nhiều địa phương miền núi gặp khó khăn khi thực hiện các tiêu chí về nước sạch, hộ nghèo; công tác chỉ đạo xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu tại nhiều địa phương còn chậm vv…

    Kết luận hội nghị, đồng chí Đinh Văn Thu, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương những kết quả đạt được trong Chương trình xây dựng NTM năm 2017 và đề nghị trong thời gian đến các Sở, Ban, ngành và các địa phương tập trung thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh ủy, HĐND&UBND, Ban chỉ đạo tỉnh giai đoạn 2016-2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 như: Tập trung chỉ đạo quyết liệt, tạo sự chuyển biến rõ nét, phấn đấu đạt mục tiêu theo từng nhóm xã; Chú trọng công tác truyền thông, thông tin tuyên truyền, tập huấn, bồi dưỡng, thi đua, khen thưởng; huy động nguồn lực và quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư… Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức và nhân dân tích cực hưởng ứng Phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM” tạo sự lan toả lớn trong toàn xã hội.

Tác giả: Hữu Tiến

[Trở về]

Các tin mới hơn:

Các tin cũ hơn: